Dotacje - Fundacja Rozwoju Czerwińska nad Wisłą

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dotacje


Inscenizacja Historyczna "Most do Zwycięstwa"

Fundacja Rozwoju Czerwińska uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury "Grunwald", na przygotowany przez Fundację projekt pt. "Most do Zwycięstwa" - inscenizacja, pochód, konkursy, plener malarski.

Warsztaty Poświęcone Produktowi Ekologicznemu


7 października br. w Czerwińsku nad Wisłą odbyły się bezpłatne warsztaty poświęcone produktowi ekologicznemu pt. "Jak wprowadzić do gospodarstwa produkcję ekologiczną".

Warsztaty zorganizowane przez Fundację Rozwoju Czerwińska nad Wisłą, skierowane były do wszystkich mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, zainteresowanych produkcją ekologiczną. Prowadzący spotkanie trenerzy z MODR Poświętne wygłosili referaty dotyczące produktu rolnictwa ekologicznego, wymagań sanitarnych i systemu kontroli oraz certyfikacji. Przeprowadzono także zajęcia warsztatowe mające na celu zastanowienie się nad potencjałem miasta z zakresu produkcji ekologicznej.

Wspieranie lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym i proekologicznym służyć ma promocji Czerwińska jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Link
 

Produkt Tradycyjny I Regionalny-Warsztaty w Czerwińsku


17 października br. odbyły się bezpłatne warsztaty pt. "Jak może powstać produkt tradycyjny i regionalny z okolic Czerwińska nad Wisłą". Uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadami upowszechniania i znaczeniem produktów, których wytwarzanie służy ochronie dziedzictwa kulturowego oraz przyczynia się do rozwoju agroturystyki w regionie.

System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W programie szkolenia znalazły się referaty dotyczące produktu regionalnego, tradycyjnego i lokalnego. Omówione zostały zagadnienia poświęcone wymaganiom technicznym i sanitarnym, systemowi kontroli oraz certyfikacji.

Odbyły się również zajęcia warsztatowe mające na celu wymyślenie i zaprojektowanie produktów tradycyjnych i regionalnych. Uczestników zapoznano również z procedurą składania wniosku o wpis wytwarzanego produktu na krajową listę produktów tradycyjnych, a następnie jego rejestrację i ochronę nie tylko na terenie kraju, ale całej wspólnoty europejskiej.

Realizacja warsztatów zorganizowanych przez Fundację Rozwoju Czerwińska została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt wpisuje się w cykl działań Samorządu mających na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i aktywizację lokalnej społeczności.

Link      
                    

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Turystyki

Fundacja Rozwoju Czerwińska nad Wisłą zrealizowała zadanie publiczne pt. "Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Turystyki dla Miejscowości i Gminy Czerwińsk nad Wisłą które zostało współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Lokalna Strategia Rozwoju Turystyki dla Miejscowości i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Znakowanie Atrakcji Turystycznych Czerwińska nad Wisłą

Fundacja Rozwoju Czerwińska zrealizowała zadanie publiczne pt. "Znakowanie Atrakcji Turystycznych Czerwińska nad Wisłą". Projekt został sfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.


Tablice informacyjne:


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego