Cele Fundacji - Fundacja Rozwoju Czerwińska nad Wisłą

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasze Cele

1. Rewitalizacja historycznego obszaru Czerwińska i skarpy Wiślanej.
2. Poprawa warunków życia mieszkańców Czerwińska nad Wisłą w sferze gospodarki komunalnej, ochrony powietrza, wody i gleby oraz zapobieganie skutkom zagrożeń ekologicznych.
3.
Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do wykorzystania turystycznego Czerwińska nad Wisłą i okolic.
4.
Upowszechnianie wiedzy o walorach historycznych, przyrodniczych i perspektywach gospodarczych Czerwińska nad Wisłą.
5.
Propagowanie idei produkcji i wykorzystanie energii odnawialnej, wspieranie działań zmierzających do stosowania w tym zakresie technologii przyjaznych dla środowiska.
6.
Skupienie wokół fundacji przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, stowarzyszeń i innych osób do wspierania idei propagowanych przez fundację.
7.
Propagowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i ich wdrażanie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego